Rushing Balls بازی

بازی هیجانی rushing balls:

این بازی در دسته بازی های هیجانی قرار می گیرد و با ایده های جدیدی که نسبت باقی بازی ها ایجاد شده نسبت به آنها متمایز می شود.

 

 

شما در این بازی با کسب توپ های بیشتر می توانید سکه کسب کنید و با سکه ها کاور های توپ خود را عوض کنید.

 

 

 

در این بازی گیت های افزایش / کاهش توپ و گیت های افزایش / کاهش سرعت به مسیر خود ادامه دهید و در انتهای مسیر نسبت به توپ هایی که کسب کردید، به گردونه شلیک کنید و امتیاز ببرید.

 

 

 

 
تیم بازی سازی بهین استارت

© طراحی شده توسط بهین استارت

V.1013